Wednesday, 3 July 2013

SIMPLE BRAIN EXERCISE" May dalawang mangangaso sa gubat, meron silang nakasalubong na isang bata na may dalang pugad. tinanong nila ang bata."

mangangaso: bata ano ang pangalan mo?

bata: kung ano ang inyong pandinig at kung ano ang dala ko at kung ilan kayo iyon ang pangalan ko.

Ang tanong ano ang pangalan ng BATA???